Edukacja

Rozpoczynamy cykliczną akcję, mającą na celu nagłośnienie problemu wiosennego wypalania roślinności i poprzez działania informacyjne oraz edukacyjne podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Jest to według nas jedyny skuteczny, choć może czasochłonny sposób rozwiązania tego problemu.

Skuteczne efekty w walce z pożarami traw daje edukacja realizowana głównie w szkołach. Dlatego ważnym elementem programu „Wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta, środowisko. STOP! Nie wypalaj! Nie zabijaj!” jest dział „Edukacja” – skierowany głównie do uczniów szkół podstawowych, a za ich pośrednictwem do rodziców, znajomych rolników i innych. Poprzez edukację dzieci i dorosłych pragniemy zmniejszyć Wiosenne Zagrożenie Pożarowe – rozmiar klęski powodowany bezmyślnością ludzi wypalających trawy. Podjęliśmy szereg działań, aby uświadomić wszystkim, że proceder wypalania traw jest wysoce szkodliwy dla biocenozy łąkowej, stwarza zagrożenie pożarowe i jest zabroniony szeregiem aktów prawnych. Chcemy dostarczać do szkół ulotki, plakaty i broszury informujące o zagrożeniach dla przyrody, skutkach gospodarczych, karach za łamanie przepisów. Dzięki temu dzieci zwracają uwagę na palące się trawy i mają świadomość, że zjawisko to nie jest pożyteczne, tym bardziej legalne. Liczymy na współpracę nauczycieli; przedstawiamy Wam kilka konspektów, które zapewne dadzą asumpt do prowadzenia edukacji ekologicznej i ochrony przeciwpożarowej. Mamy nadzieję, że wielu nauczycieli podzieli się swoimi doświadczeniami i będziemy mogli zamieszczać na naszej stronie internetowej ciekawe konspekty, scenariusze, opracowania, i wspólnie przyczynimy się do wzrostu świadomości społeczeństwa. Zapewne liczba ofiar, pożarów i strat radykalne spadnie.
Prosimy nauczycieli biologii, przyrody, nauczania zintegrowanego, ochrony środowiska, aby zapraszali strażaków i leśników na pogadankę dotyczącą szkodliwości wypalania traw.

SCENARIUSZ LEKCJI GODZINY WYCHOWAWCZEJ LUB PRZYRODY

TEMAT: Uratuj świat – Nie wypalaj traw!
CELE OGÓLNE:

 • ˇ Uświadomienie bezcelowości wypalania traw
 • Poznanie skutków wypalania traw
 • Doskonalenie czytania ze zrozumieniem
 • Kształtowanie umiejętności prezentacji własnej pracy
 • Kształtowanie umiejętności kreatywnego przedstawiania tekstu

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:

 • ˇ Wie jak zachować się w razie pożaru
 • Zna skutki wypalania traw
 • Potrafi podjąć działania skierowane przeciwko temu procederowi

Metody:

 • Praca z tekstem
 • Praktycznego działania

Formy pracy:

 • Praca w grupach
 • Praca z klasą

Środki dydaktyczne:

 • Ksero artykułu o wypalaniu traw
 • Karta pracy dla grup

Przebieg zajęć:

 • Praca w grupach – karta pracy
 • Praca z klasą
  a) Prezentacja artykułu związanego z wypalaniem traw
  b) Rozmowa o powodach wyboru określonego rodzaju prezentacji

KARTA PRACY

1. Przeczytajcie uważnie artykuł
2. Przygotujcie prezentację tego tekstu w wybranej przez siebie formie. Macie następujące możliwości przedstawienia tekstu:
a) wiersz w formie rymowanej lub nie
b) piosenka rapowa
c) pantomima.
3. W prezentacji przedstawcie treść artykułu i Wasze zdanie na omawiany temat

POWIEDZONKA EKOLOGICZNE:

 • Niech króluje hasło dnia chroń przyrodę gdzie się da.
 •  Jeśli o przyrodę dbasz, dobrze wiesz co robić masz.
 •  Pamiętaj! – Las rośnie wolno, a płonie szybko.
 • Nie wyrzucaj papierosa, bo ci ogień utrze nosa
 •  Nawet mała iskra wielkim ogniem bucha.
 •  Idź do domu wypij kawę zostaw dziś w spokoju trawę.
 •  Nie wypalaj traw. Nie zabijaj!
 •  Nie pal trawy chłopie złoty, bo zapalisz swe galoty.
 •  Nie wypalaj trawy na wsi w mieście, bo wylądujesz w areszcie.
 •  Nic tak życia nie upiększy jak ta trawa coraz większa.
 •  Szanuj zieleń, boś nie jeleń.