Media o programie

Nasze działania bez poparcia mediów nie mają szans powodzenia. Dla podkreślenia wagi pracy wielu dziennikarzy, będziemy zamieszczać tutaj artykuły prasowe poświęcone tematyce Wiosennego Zagrożenia Pożarowego.
Prosimy o informowanie nas o wszelkich publikacjach.