Seminarium – Ochrona i kształtowanie środowiska w Dąbrowie Górniczej.

prosili Fundację Akademia Dobrych Pomysłów,nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących edukację ekologiczną na seminarium Ochrona i kształtowanie środowiska w Dąbrowie Górniczej.
Seminarium odbyło się 8 marca 2004r. na sali sesyjnej UM -I piętro w Dąbrowie Górniczej ( ul. Graniczna 21 ).
Program
12.00 – Prezentacja nagrodzonego projektu w konkursie ekologicznym Przyjaźni Środowisku- prezentuje klub 4H z ZSO nr 1 ( ul. Chopina)
12.00 -12.30 Główne założenia Programu Ochrony Środowiska dla Dąbrowy Górniczej – mgr inż. Anna Kulczak, przedstawiciel firmy CITEC
12.30 – 12.50 – Wypalanie traw przyczyną zagrożenia pożarowego- przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Nadleśnictwa Siewierz
12.50-13.10- dyskusja
13.10-13.20 – przerwa
13.20-13.40 Szkodliwość wypalania traw dla środowiska – mgr Beata Wosztal -doradca metodyczny
13.40-14.00 Główne założenia Ogólnopolskiego programu społecznego „Wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta, środowisko. STOP! Nie wypalaj – nie zabijaj!”- Grzegorz Siemko – Fundacja Akademia Dobrych Pomysłów.
14.00 -14.20 Realizacja ścieżki edukacji ekologicznej na różnych poziomach nauczania- mgr inż. Małgorzata Łukaszewska -doradca metodyczny.
14.20 -14.40 dyskusja
Celem seminarium było:
– prowadzenie edukacji ekologicznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju,
– aktualizacja wiedzy przedmiotowej dotyczącej ochrony i kształtowania środowiska,
– przedstawienie Programu Ochrony Środowiska dla Dąbrowy Górniczej
– ukazanie szkodliwości wypalania traw dla środowiska,
– wspomaganie nauczycieli w realizacji ścieżki edukacji ekologicznej,
– omówienie przykładowych form i sposobów realizacji edukacji ekologicznej w szkołach,
– integracja nauczycieli prowadzących edukację ekologiczną.
Uczestnicy seminarium otrzymali zaświadczenia o uczestnictwie i materiały szkoleniowe.